Временните разлики вече са лесни | РААБЕ Експерт

Временните разлики вече са лесни

Временните разлики вече са лесни

Временните разлики вече са лесни Постоянните и временните данъчни разлики – познати и непознати

Отчитането на данъчните разлики – оказва се, че това е труден за решаване казус, който и счетоводители, и управители предпочитат да си спестят и ако могат да го „заобиколят“. От къде идват проблемите – от разликата във времето между извършване на дадена стопанска операция и нейното счетоводно отчитане и последващо данъчно третиране (често в различни календарни години) до неточното финансово състояние на предприятието и неверния годишен финансов отчет.
Изискванията на нашето законодателство и по-точно на Закона за корпоративното подоходно облагане са регламентирани и те задължават предприятията да определят постоянни и временни данъчни разлики.

В отговор на множеството запитвания и предложения за решаване на конкретни казуси ние създадохме това издание, което включва методика, правила, примери и практика.

Повече по темата в изданието: Най-честите временни разлики – счетоводно отчитане и данъчно третиране

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top