За бенефициенти на проекти с европейско финансиране | РААБЕ Експерт

За бенефициенти на проекти с европейско финансиране

За бенефициенти на проекти с европейско финансиране

От 1 април 2013 г. ПМС 55 е заменено с ПМС 69

В средата на март 2013 г. беше направена съществена промяна в реда за избор на изпълнители от лицата, които изпълняват проекти с европейско финансиране. Промяната засяга проекти, финансирани от структурните и Кохезионния фонд на ЕС, програмата „Черноморски басейн“, Норвежкия финансов механизъм и финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, но не са задължени да прилагат Закона за обществените поръчки (ЗОП). Досега те провеждаха процедури съгласно Постановление № 55 от 12.03.2007 г. на Министерския съвет (ПМС 55), което през последните пет години също претърпя няколко редакции. От 1 април 2013 г. обаче ПМС 55 беше заменено от Постановление № 69 от 11.03.2013 г. (ПМС 69).

Още!

Новото постановление определя една-единствена процедура, която бенефициентите следва да организират и проведат, в случай че размерът на безвъзмездната им помощ е над 50 % и конкретната стойност на възлагания договор надхвърля определена сума – 60 000 лева за строителство и 20 000 лева за стоки и услуги.

Когато безвъзмездната помощ е до 50 % от одобрените разходи, ПМС 69 не намира приложение. А когато стойността на конкретния договор е до 20/60 хил. лева, бенефициентът избира изпълнителя си, без да провежда процедура.

Новото ПМС 69 разширява и кръга на тези, които следва да го прилагат като включва и кандидатите в процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top