Заместване на титуляр – практика и проблеми | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Заместване на титуляр – практика и проблеми

Заместване на титуляр – практика и проблеми

Как се оформя едно заместване на титуляра на дадена длъжност

Заместване на титуляра на дадена длъжност – една доста често срещана ситуация, която в практиката няма еднозначно решение и поражда трудовоправни спорове и съдебни проблеми. „Заместването“ е правна възможност за по-долустоящ орган да изпълнява временно компетентността, която има по-горестоящ орган, на когото по служба той е заместник, в негово отсъствие.

Какво се случва обикновено, когато лице с административни функции трябва да излезе в болнични или отпуск и през този период е замествано от друго?

Практиката показва, че обикновено заместникът подписва през периода на заместване различни документи със „запетая“ пред длъжността на титуляра и така не става ясно кой понася личната отговорност за издадения документ.

Проблемът със заместването е законово уреден (АПК и ЗСВ) и е важно да се спазват следните изисквания:

  • административният ръководител, в случаи на отсъствие, да възлага с писмена заповед на заместника си да изпълнява функциите му или част от тях;
  • тогава, когато административният ръководител не е определил кой да го замества, функциите му се поемат по старшинство;
  • при подписване на документи през периода на заместване, заместникът освен подпис трябва да посочи допълнителен текст в скоби „изпълняващ функциите на титуляр съгласно Заповед №…., имената и длъжността си.

Дали във вашата работа ще спазите тези изисквания е въпрос на личен избор, но прилагането им ще направи практиката със заместването определено по-прецизна, а взетите решения и подписаните документи – по-малко оспорвани.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top